Nowa metoda syntezy niesymetrycznych trisulfidów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa metoda syntezy niesymetrycznych trisulfidów

Abstrakt

Ugrupowanie trisulfidowe często odpowiada za aktywność biologiczną związków, w którch występuje [1]. Najbardziej znanymi przedstawicielami związków zawierających to ugrupowanie są kalicheamycyna [2] i esperamycyna [3].Wyzwaniem w syntezie organicznej jest niesymetrycznie podstawione ugrupowanie trisulfidowe. Istniejące metody syntezy [4] tego ugrupowania cechują się niską wydajnością oraz znaczną ilością produktów ubocznych.W ramach przeprowadzonych badań opracowałem dogodną metodę syntezy niesymetrycznych trisulfidów. Wykorzystuje ona elektrofilowe właściwości 5,5-dimetylo-2-tiookso-1,3,2-dioksafosforinanylo-2-trisulfanylo-1-dodekanu (1) (rys). Opracowana metoda pozwala na otrzymanie niesymetrycznych trisulfidów zawierających fragment alkilowy z wysokimi wydajnościami w łagodnych warunkach, wykorzystując komercyjnie dostępne reagenty. Dodatkową zaletą tej metody jest brak konieczności stosowania grup ochronnych dla występujących grup funkcyjnych takich jak: aminowa, hydroksylowa, czy karboksylowa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lach S., Witt D.: Nowa metoda syntezy niesymetrycznych trisulfidów// CHEMIK. NAUKA TECHNIKA RYNEK. -., nr. Suppl. 9 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi