Nowa metoda wizualizacji zmian objętościowych podczas przepływu silosowego na podstawie pomiarów z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Część I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa metoda wizualizacji zmian objętościowych podczas przepływu silosowego na podstawie pomiarów z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Część I

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wypływu piasku bezkohezyjnego z modelu z silosu z przepływem kominowym. Zastosowanie tomografii rentgenowskiej umożliwiło wizualizację przestrzenną materiału podczas badań

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 32 - 39,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Nowa metoda wizualizacji zmian objętościowych podczas przepływu silosowego na podstawie pomiarów z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Część I// Przegląd Budowlany. -., nr. 4 (2015), s.32-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi