Nowa metoda wymiarowania żelbetowych słupów uzwojonych w ujęciu nowelizowanej normy PN-B-03264. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa metoda wymiarowania żelbetowych słupów uzwojonych w ujęciu nowelizowanej normy PN-B-03264.

Abstrakt

W artykule przedstawiono nową metodę wymiarowania słupów uzwojonych w ujęciu nowelizowanej normy PN-B-03264. Podano przyczyny wprowadzenia opisywanych w artykule zmian i przedstawiono wcześniejsze próby modyfikacji sposobu obliczania nośności słupów uzwojonych w ujęciu normowym. Przeprowadzono dyskusję wyników obliczeń uzyskiwanych za pomocą nowej metody na tle wyników uzyskiwanych za pomocą dotychczasowej metody normowej, oraz metody proponowanej przez A. B. Nowakowskiego, uzupełniając ją przykładem liczbowym. Opisano procedurę obliczania nośności słupów uzwojonych z wykorzystaniem prezentowanej metody. Podano, w postaci wykresów, sposób uwzględnienia w nowej metodzie podstawowych czynników determinujących nośność słupa uzwojonego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 689 - 690,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Korzeniowski P.: Nowa metoda wymiarowania żelbetowych słupów uzwojonych w ujęciu nowelizowanej normy PN-B-03264. // Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 12 (2002), s.689-690
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi