Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht

Abstrakt

Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące w jednej z największych polskich stoczni jachtowych Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania organizacją, jak i poprawy jakości wyrobu. W artykule opisane zostało praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi Lean Production: PDCA i karty pomysłów. Na podstawie funkcjonującego w Stoczni systemu zarządzania jakością, przeprowadzonych w Stoczni wizyt oraz dokonanego przeglądu literatury przedmiotu została przeprowadzona analiza wykorzystywanych narzędzi i ich praktycznego zastosowania w zakładzie. Artykuł ten otwiera cykl publikacji przedstawiających różne aspekty zarządzania procesowego, mogących stanowić źródło pomysłów do rozwoju zarządzania procesowego w przemyśle stoczniowym – jak do tej pory niedostatecznie zbadanego i opisanego w literaturze krajowej.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Jakości wydanie ISSN 0137-8651, strony 18 - 24,
ISSN: 0137-8651
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dembicka A., Szalewski P., Mołas K.: Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht// Problemy Jakości. -., iss. 3 (2018), s.18-24
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2018.3.3
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi