Nowe drogi w krajobrazie podmiejskim - różne aspekty przestrzeni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe drogi w krajobrazie podmiejskim - różne aspekty przestrzeni

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagrożenia przestrzeni podmiejskiej, powodowane rozwojem systemu drogowego. Omówiono aspekty kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe, funkcjonalno-przestrzenne, ekonomiczne i użytkowe, związane z realizacją i funkcjonowaniem tras drogowych na przykładzie obwodnic i dróg planowanych w rejonie aglomeracji gdańskiej. Na tym tle ukazano procedurę ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia łagodzenia negatywnych skutków związanych z rozwojem systemów drogowych. W ramach OOŚ zaprezentowano ideę oceny nowych tras drogowych wobec przecinanych przestrzeni przy zastosowaniu równoczesnego badania sąsiedztw funkcji, formy i znaczeń nowych obiektów i ich otoczenia.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Nowe drogi w krajobrazie podmiejskim - różne aspekty przestrzeni // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi