Nowe metody badań korozji i pękania wodorowego materiałów eksploatowanych w umiarkowanych warunkach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody badań korozji i pękania wodorowego materiałów eksploatowanych w umiarkowanych warunkach

Abstrakt

Przedstawiono założenia testu niskocyklowego zmęczenia nawodorowanego materiału oraz oceny odporności korozyjnej biomateriału bazującej na oznaczaniu ilości metalu w roztworze.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 53, strony 641 - 643,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Świeczko-Żurek B., Sobieszczyk S., Ossowska A.: Nowe metody badań korozji i pękania wodorowego materiałów eksploatowanych w umiarkowanych warunkach// Ochrona przed Korozją. -Vol. 53., nr. nr 11 (2010), s.641-643
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi