Nowe metody diagnostyki technicznej taboru kolejowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody diagnostyki technicznej taboru kolejowego

Abstrakt

Systemy sterowania pojazdów trakcyjnych można podzielić na następujące dwie główne generacje:- systemy stykowo-przekaźnikowe, w których realizacja programu sterowania wynika z uzależnień elektromechanicznych i sposobu połączenia elementów między sobą,- systemy mikrokomputerowe, w których wzajemne uzależnienia urządzeń wykonawczych i realizacja funkcji sterujących są przejmowane przez program mikrokomputera.Pojazdy obu generacji są obecnie użytkowane ze względu na ich długi okres eksploatacji. Utrzymanie pojazdów w stanie sprawności technicznej wymaga okresowej kontroli i ewentualnej regulacji urządzeń pojazdów. W przypadku wystąpienia niesprawności konieczne jest określenie uszkodzenia, które coraz częściej analizowane jest z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych. Rozwijana jest diagnostyka techniczna opierająca się na:- stacjach diagnostycznych umieszczonych w lokomotywowniach i przenośnych urządzeniach do kontroli stanu wybranych podzespołów pojazdów. Niektóre z programowalnych urządzeń diagnostycznych są wyposażane w interfejsy. Kompatybilny interfejs musi zawierać także sprawdzane urządzenie pojazdu. Ten typ diagnostyki można określić jako diagnostykę zewnętrzną;- urządzeniach sterowania realizujących dodatkowe funkcje kontroli i diagnostyki. Przy niewielkim doposażeniu sprzętowym i znacznej rozbudowie oprogramowania - system sterowania pojazdu może spełniać funkcje diagnostyczne w czasie rzeczywistym lub na postoju (on-line lub off-line). Tego typu diagnostykę można nazwać diagnostyką pokładową lub wewnętrzną.Należy podkreślić, że nowoczesny system sterowania pojazdów jest systemem wieloprocesorowym przestrzennie rozłożonym tworzącym złożoną sieć komputerową. Musi on być wyposażony w funkcje diagnostyczne, co w sposób znaczący powiększa jego oprogramowanie. W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska diagnostyki zewnętrznej dostosowanego do taboru starszego typu a także dla wybranych urządzeń pojazdów o sterowaniu klasycznym jak i komputerowym. Stację diagnostyczną wykonano w Zakładzie Trakcji Elektrycznej Politechniki Gdańskiej i wdrożono w Zakładzie Taboru kolejowego w Gdyni. Dużym ułatwieniem prowadzenia procesu diagnostycznego jest wyposażenie stanowiska w układ łączności bezprzewodowej i tzw. zdalny pulpit. Wyposażenia centralnego komputera w mobilny, wirtualny pulpit umożliwia prowadzenie diagnostyki przez jednego operatora a także znacznie upraszcza przeprowadzanie procedur testowych i skraca czas badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
SEMTRAK 2008 : XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, październik 2008 : materiały konferencyjne strony 39 - 48
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Judek S., Karwowski K.: Nowe metody diagnostyki technicznej taboru kolejowego// SEMTRAK 2008 : XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie, Zakopane, październik 2008 : materiały konferencyjne/ ed. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Kraków: Wydawnictwo PiT, 2008, s.39-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi