Nowe metody do badań składników obcych w miodach pszczelich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody do badań składników obcych w miodach pszczelich

Abstrakt

Pszczoły, zbierając nektar, pyłek kwiatowy i spadź narażone są na częsty kontakt ze szkodliwymi substancjami (stosowanymi w rolnictwie) osadzonymi na roślinach i przenoszą te zanieczyszczenia - na powierzchni ciała lub wraz z pożytkami - do ula, i w konsekwencji zanieczyszczenia przedostają się do miodu.W związku z możliwością zanieczyszczenia miodu przez pestycydy należące do różnych klas związków chemicznych, pomocne okazuje się stosowanie metodyk analitycznych umożliwiających oznaczanie szerokiego spektrum analitów z jednej próbki i w jednym cyklu analitycznym.Obecnie na polskim rynku dopuszczonych do obrotu handlowego oraz stosowania i/lub znajdujących się w użytku jest łącznie ok. 860 preparatów będących środkami ochrony roślin, zawierających w sumie w swoim składzie ponad 270 organicznych substancji aktywnych. Około 70 z nich posiada ustalone przez Unię Europejską wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w miodzie pszczelim. Podczas opracowywania nowych metodyk skupiono się na tych właśnie pestycydach.Przedstawione i omówione zastały wyniki badań nad opracowaniem, optymalizacją i walidacją nowych metodyk analitycznych umożliwiających równoczesne oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w miodzie pszczelim z wykorzystaniem technik LC-MS/MS oraz GC-MS na etapie identyfikacji oraz oznaczeń ilościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi