Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

Abstrakt

Wartość impedancji pętli zwarciowej charakteryzuje warunki zwarciowe i napięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD). Zaproponowano nową metodę pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania RCD i wykonano dwie odmiany mierników, które ją wykorzystują. Pomiar nową metodą przeprowadza się przy użyciu stosunkowo dużej wartości pełnofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych strony 38 - 50,
ISSN: 1234-0081
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Roskosz R.: Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 172-173 (2014), s.38-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 213 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi