NOWE PODEJSCIE CHEMOMETRYCZNE DO ANALIZY ZESTAWÓW WIDM UV/VIS MIESZANIN DWUSKŁADNIKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

NOWE PODEJSCIE CHEMOMETRYCZNE DO ANALIZY ZESTAWÓW WIDM UV/VIS MIESZANIN DWUSKŁADNIKOWYCH

Abstrakt

W wielu ważnych zagadnieniach z zakresu chemii, biochemii i biofizyki napotykamy problem analizy zestawów widm uzyskanych dla mieszanin dwuskładnikowych. Jeżeli widma obu składników mieszaniny są znane problem sprowadza się do klasycznej kalibracji. W większości zagadnień praktycznych widmo co najmniej jednego ze składników jest nieznane. Prezentowana praca przedstawia propozycję rozwiązania problemu z wykorzystaniem analizy chemometrycznej i technik numerycznych. Opracowana metodyka postępowania może być zastosowana w przypadkach, gdy pomiędzy stężeniami składników istnieje znana zależność. Z sytuacją taką mamy do czynienia m.in. przy miareczkowaniu spektrofotometrycznym, w chemii związków kompleksowych oraz przy badaniu zjawisk agregacji w roztworze.Proponowany tok analizy zestawu widm obejmuje:•transformację widm ze skali absorbancji (A) do skali absorbancji molowej () oraz centrowanie widm (odjęcie średniej absorbancji molowej)•analizę głównych składowych wraz z analizą widm resztowych w celu potwierdzenia, że mamy do czynienia z mieszaniną dwuskładnikową•iteracyjnę procedurę samouzgadniania zawierającą etap kalibracji i etap rekonstrukcji widm czystych składników.Wykazaliśmy, że etap rekonstrukcji widm czystych składników wymaga użycia modelu matematycznego opisującego relację pomiędzy stężeniami obu składników.Po samouzgodnieniu zestawu widm otrzymujemy: i) centrowane widma czystych składników w skali absorbancji molowej, oraz ii) ułamki molowe obu składników w każdym z analizowanych roztworów. Prezentacja zawierać będzie podstawy teoretyczne proponowanej metodyki oraz przykłady jej zastosowania do kilku zestawów widm.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dopierała A., Wrosz P., Mazerski J.: NOWE PODEJSCIE CHEMOMETRYCZNE DO ANALIZY ZESTAWÓW WIDM UV/VIS MIESZANIN DWUSKŁADNIKOWYCH// VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej/ : , 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi