Nowe podejście do zasad optymalizacji koegzystencji sieci standardów Bluetooth i IEEE 802.11b - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe podejście do zasad optymalizacji koegzystencji sieci standardów Bluetooth i IEEE 802.11b

Abstrakt

Niektóre z istniejących algorytmów formowania sieci scatternet Bluetooth (BT) można usprawnić, aby poprawić efektywność współistnienia urządzeń IEEE 802.11b (Wi-Fi) z urządzeniami BT. W niniejszym opracowaniu nakreślono ideę nowego podejścia do zasad optymalizacji współistnienia sieci BT i Wi-Fi, opartą o algorytmy formowania sieci BT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 283 - 290,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Klajbor T.: Nowe podejście do zasad optymalizacji koegzystencji sieci standardów Bluetooth i IEEE 802.11b// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., (2006), s.283-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi