Nowe substancje psychoaktywne - nowe wyzwania analityczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe substancje psychoaktywne - nowe wyzwania analityczne

Abstrakt

Nowe substancje psychoaktywne stanowią poważny problem ekonomiczno-społeczny i zdrowotny ze względu na swoje właściwości psychoaktywne oraz uzależniające. Niejednokrotnie zdarza się, że właściwości fizykochemiczne oraz wpływ na organizm człowieka związków z grupy NPS nie są zbadane zanim trafią do nielegalnego obrotu. Wśród substancji należących do NPS wyróżnia się takie grupy chemiczne jak: syntetyczne kannabinoidy, katynony, piperazyny, tryptaminy, fenyloetyloaminy, fentanyle inne. Każdego roku syntezowane są kolejne związki, co utrudnia ich oznaczanie na potrzeby analiz chemiczno-toksykologicznych. Różnorodność tych substancji implikuje konieczność opracowywania nowych procedur ich oznaczania. Obecnie, najczęściej wykorzystywaną techniką do oznaczania związków z grupy NPS w próbkach o złożonym składzie matrycy jest chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), a na etapie przygotowania próbek coraz częściej stosuje się nowe metody ekstrakcji oparte na zasadach zielonej chemii analitycznej. W pracy dokonano przeglądu aktualnie używanych procedur oznaczania związków z grupy NPS (głównie syntetycznych katynonów i kannabinoidów, które są nadal najczęściej spotykanymi substancjami psychoaktywnymi) wraz z ich parametrami walidacyjnymi. Skupiono się na danych literaturowych z lat 2016-2018.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 52 - 58,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Banaszkiewicz L., Woźniak M. K., Biziuk M., Namieśnik J.: Nowe substancje psychoaktywne - nowe wyzwania analityczne// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2019), s.52-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 185 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi