Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych

Abstrakt

Artykuł stanowi ocenę roli jaką nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne mogą pełnić w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Analize statystycznej poddano wszystkie kraje świata.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rozwój społeczny i gospodarczy : wybrane zagadnienia. - [praca zbiorowa] strony 24 - 31
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lechman E.: Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych// Rozwój społeczny i gospodarczy : wybrane zagadnienia. - [praca zbiorowa]/ ed. ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s.24-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi