Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych.

Abstrakt

Bardzo efektywna jest metoda mechanistyczna projektowania nawierzchni asfaltowych, uwzględniająca teoretyczne elemty mechaniki i wyniki badań eksperymentalnych. Metoda pozwala na projketowanie nowych nawierzchni i wzmocnień także w sytuacji nietypowych materiałów i obciążeń. Do ciekawszych nawierzchni można zaliczyć: nawierzchnie długotrwałe (projektowane na 50 lat), nawierzchnie drenażowe (odprowadzające wodę z powierzchni) i mieszanki z asfaltem spienionym (powstałym przez wprowadzenie wody do gorącego asfaltu).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Jaskuła P.: Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi