Nowe testy diagnostyczne oparte o antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii do wykrywania oraz różnicowania fazy wczesnej i przewlekłej toksoplazmozy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe testy diagnostyczne oparte o antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii do wykrywania oraz różnicowania fazy wczesnej i przewlekłej toksoplazmozy

Abstrakt

Toksoplazmoza jest jedną z najbardziej powszechnych chorób pasożytniczych człowieka i zwierząt stałocieplnych. Na świecie jedna trzecia ludzkiej populacji jest chronicznie zarażona Toxoplasma gondii. Mimo, iż choroba ta u zdrowych,dorosłych osób zazwyczaj ma charakter bezobjawowy, bardzo poważne objawy mogą wystąpić w przypadku wrodzonego zarażenia oraz u osób z niedoborem odporności. Ponadto, pomimo dokładnego poznania jej etiologii nadal stanowibardzo poważny problem diagnostyczny. Diagnostyka toksoplazmozy jest głównie oparta o wyniki badań serologicznych, w których wykrywa się specyficzne przeciwciała anty-T. gondii. Specyficzność i czułość testów serologicznych zależy przede wszystkim od użytych antygenów. Obecnie komercyjnie dostępne zestawy diagnostyczne oparte są na poliwalentnym antygenie natywnym pasożyta (TLA). Zatem rekombinantowe białka antygenowe T. gondii mogą być alternatywnym źródłem antygenów bardzo użytecznym w serodiagnostyce toksoplazmozy. W artykule przedstawiono najnowsze dane dotyczące badań nad wykorzystaniem antygenów rekombinantowych pasożyta T. gondii w serodiagnostyce toksoplazmozy u ludzi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Holec-Gąsior L., Kur J.: Nowe testy diagnostyczne oparte o antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii do wykrywania oraz różnicowania fazy wczesnej i przewlekłej toksoplazmozy// Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji.. -Vol. Tom 1., nr. Z. 1 (2011), s.39-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi