NOWE TRENDY I KIERUNKI BADAŃ W MARKETINGU USŁUG - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

NOWE TRENDY I KIERUNKI BADAŃ W MARKETINGU USŁUG

Abstrakt

Od momentu pojawienia się koncepcji marketingu usług przechodzi ona nieustającą ewolucję. Pojawiające się nowe trendy (m.in. Service-Dominant Logic, Service Logic, New Service Marketing) i obszary badań marketingu usług (np. Transformative Service Research) skłaniają do dokonywania podsumowań pewnego etapu rozwoju i stawiania pytań, w którym kierunku powinny podążać badania marketingu usług w przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie obecnych trendów w marketingu usług, a także wskazanie przyszłych priorytetowych kierunków badań w tym obszarze. Artykuł ma charakter koncepcyjny i oparty jest o analizę najnowszej literatury przedmiotu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Handel Wewnętrzny nr 374, strony 118 - 126,
ISSN: 0438-5403
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: NOWE TRENDY I KIERUNKI BADAŃ W MARKETINGU USŁUG// Handel Wewnętrzny. -Vol. 374., iss. 3 (2018), s.118-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi