Nowoczesne metody termochemicznej konwersji biomasy w paliwa gazowe, ciekłe i stałe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne metody termochemicznej konwersji biomasy w paliwa gazowe, ciekłe i stałe

Abstrakt

Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w procesach bezpośredniego spalania lub współspalania z węglem, polegające na konwersji zawartej w niej energii chemicznej związków węgla, wodoru i tlenu w energię cieplną w kotłach, jest jednocześnie najtańszym, lecz - zdaniem wielu ekspertów - najmniej efektywnym i ekonomicznie najmniej opłacalnym rozwiązaniem. W przypadku łącznej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach opalanych biomasą (drewnem, słomą, surowcem z plantacji energetycznych, RDF-em itd.) nakłady inwestycyjne są trochę wyższe, ale dzięki spalaniu fluidyzacyjnemu, kogeneracyjnym układomskojarzonym, trigeneracji, układom ORC itd. sprawność konwersji rośnie, a także poprawia się efekt ekonomicznyi ekologiczny. Najkorzystniejszą jednak, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i technicznego, metodą przetworzenia biomasy jest jej częściowe utlenienie, zgazowanie i piroliza pod kątem produkcji paliw płynnych, z ewentualnym wykorzystaniem syntezy Fischer-Tropscha, uwodornienia i hydrokrakingu w odniesieniu do produktów termicznego rozkładu biomasy. Niniejszy artykuł zawiera przegląd obecnie stosowanych, nowoczesnych technologii wykorzystujących te procesy do produkcji biopaliw gazowych, ciekłych i stałych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of ECOpole nr 4, strony 453 - 457,
ISSN: 1898-617X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lewandowski W., Klugmann-Radziemska E., Ryms M., Ostrowski P.: Nowoczesne metody termochemicznej konwersji biomasy w paliwa gazowe, ciekłe i stałe// Proceedings of ECOpole. -Vol. 4., nr. nr 2 (2011), s.453-457
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 210 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi