Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne morskich budowli hydrotechnicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne morskich budowli hydrotechnicznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono najnowoczniejsze rozwiązania morskich budowli hydrotechnicznych. Rozpatrując poszczególne grupy tych budowli dochodzi się do wniosku, że niektóre z nich wymagają niezwykle wszechstronnych analiz w zakresie wzajemnego oddziaływania środowiska, samych budowli oraz podłoża. Analizy takie, wobec dokonywanego obecnie coraz bardziej szczegółowego rozpoznania oddziaływania środowiska, prowadzą do nowych rozwiązań konstrukcyjnych samej budowli oraz jej posadowienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazurkiewicz B.: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne morskich budowli hydrotechnicznych// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. 57 (2006), s.69-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi