Nowoczesne rozwiązania stref kontaktowych ruchomych zamknięć wodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne rozwiązania stref kontaktowych ruchomych zamknięć wodnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienia kontaktowe zamknięć wodnych. Szczególną uwagę zwrócono na obciążenie kontaktowe wrót, zagadnienia trybologiczne i inne czynniki występujące w stykach wrót oraz ich wpływ na całkowitą nośność zamknięć. Jednym z decydujących czynników w projektowaniu styków zamknięć jest dobór ich materiału. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wybranych materiałów stosowanych do konstrukcji styków kontaktowych. Badania przeprowadzono również przy symulacji różnych obciążeń hydraulicznych. Wyniki przedstawione w pracy znalazły zastosowanie w praktyce projektowej zamknięć wodnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy hydrotechniki : Modelowanie i hydroinformatykaoraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej : praca zbiorowa strony 450 - 467
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Daniel R., Dembicki E.: Nowoczesne rozwiązania stref kontaktowych ruchomych zamknięć wodnych// Problemy hydrotechniki : Modelowanie i hydroinformatykaoraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej : praca zbiorowa/ ed. pod red. red. Stanisław Kostecki. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Eduk., 2006, s.450-467
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi