Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa

Abstrakt

Technologie odżelazienia, odmanganiania oraz usuwania azotu amonowego z wody znajdują zastosowanie wśród przedsiębiorstw wodociągowych i przemysłowych producentów wody do spożycia. Wobec wielu niedogodności towarzyszących tradycyjnym metodom usuwania związków manganu z wody szczególnie atrakcyjne są coraz szerzej proponowane przez technologów wody aktywne w odmanganianu materiały filtracyjne. Aktywność ich polega na działaniu utleniającym i katalizującym w reakcji przejścia rozpuszczonych soli manganu w trudnorozpuszczalny dwutlenek manganu, zatrzymywany na złożu filtracyjnym. Ponadto w przemyśle spożywczym, jak i ciepłownictwie równie istotne jest przygotowanie wody na potrzeby kotłowe. Skokiem jakościowym w technologii przygotowania wody jest stosowanie odgazowania próżniowego. Pozwala ono na skuteczne odgazowanie wody w temperaturach już na poziomie 50-70 C, łatwych do osiągnięcia w każdym okresie pracy kotłowni. Technologia odgazowania w próżni jest pozbawiona wszystkich wad odgazowania termicznego, prowadzi do dużych oszczędności w zużyciu energii - szczególnie, gdy odgazowywać trzeba niewielkie ilości wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 66 - 67,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Marjanowski J., Drewnowski J.: Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa// Instal. -., nr. nr 11(266) (2006), s.66-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi