Nowy algorytmy działania automatyki odciążającej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy algorytmy działania automatyki odciążającej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Abstrakt

W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zastosowanie układu Rozmytej Adaptacyjnej Automatyki Odciążającej (RAAO) umożliwia znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki badań symu-lacyjnych weryfikujących skuteczność działania zaproponowanego algorytmu. Otrzy-mane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla obecnie stosowanego układu au-tomatyki SCO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi