Nowy system kalsyfikacji tolerancji stalowych konstrukcji prętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy system kalsyfikacji tolerancji stalowych konstrukcji prętowych

Abstrakt

Artykuł zawiera propozycję nowegosystemu klasyfikacji i doboru tolerancji wymiarowych konstrukcji stalowych. Przedstaiono zasady identyfikacji grup wymiarów charakterystycznych da etapów kolejno: projektowania, wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych. Opisano dwie proponowane, wzajemnie uzupełniające się, metody klasyfikacji tolerancji: 1)na podstawie analizy i syntezy tolerancji, 2) na podstawie klas tolerancji budowlanych konstrukcji stalowych. Następnie szczegółowo opisano zakres stosowania poszczególnych metod doboru tolerancji. Artkuł zakończony jest listą proponowanych zmian w normie dotyczącej warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KONSTRUKCJE STALOWE strony 60 - 63,
ISSN: 1232-8960
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Nowy system kalsyfikacji tolerancji stalowych konstrukcji prętowych// KONSTRUKCJE STALOWE. -., nr. nr 5=94 (2008), s.60-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi