Nowy Urbanizm jako strategia strukturalizacji amorficznych przestrzeni podmiejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy Urbanizm jako strategia strukturalizacji amorficznych przestrzeni podmiejskich

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnioenia Nowego Urbanizmu jako jednej z możliwych strategii projektowych służących przezwyciężaniu amorficznego modelu rozwoju struktur podmiejskich. Jednocześnie wskazano w nim na zagrożenia dla tożsamości i autentyzmu miasta jakie wiążą się z kwestią stosowania tej metody projektowej.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Nowy Urbanizm jako strategia strukturalizacji amorficznych przestrzeni podmiejskich // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi