Nowy wewnątrzbudynkowy algorytm wyznaczania położenia obiektów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy wewnątrzbudynkowy algorytm wyznaczania położenia obiektów

Abstrakt

W referacie zaprezentowano nowy wewnątrzbudynkowy algorytm wyznaczania położenia obiektów WAP. W algorytmie tym uwzględnia się właściwości środowiska propagacyjnego, dzięki czemu dokładność estymat położenia obiektów wyznaczonych algorytmem WAP jest większa niż wyznaczonych znanymi algorytmami Chana oraz Foy’a. W referacie przedstawiono wyniki analizy porównawczej tych trzech algorytmów z użyciem rzeczywistych pomiarów odległości wykonanych w środowisku wewnątrzbudynkowym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 421 - 424,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czapiewska A.: Nowy wewnątrzbudynkowy algorytm wyznaczania położenia obiektów// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 6 (2017), s.421-424
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2017.6.61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi