Nowy wskaźnik właściwości redox - pojemność warstwy podwójnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowy wskaźnik właściwości redox - pojemność warstwy podwójnej

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody pomiaru właściwości redox roztworów wodnych. Metoda ta sprowadza się do pomiaru wartości pojemności warstwy podwójnej, której wartość zależy od stężenia jonów formy utlenionej i zredukowanej, znajdujących się w badanym roztworze wodnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 90 - 92,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Suchocki K.: Nowy wskaźnik właściwości redox - pojemność warstwy podwójnej// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 6 (2010), s.90-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi