Numerical analysis of cylindrical shell subjected to explosive load - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical analysis of cylindrical shell subjected to explosive load

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej strony 549 - 556
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Pestka A.: Numerical analysis of cylindrical shell subjected to explosive load// W : Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej/ ed. Joanna Bzówka Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015, s.549-556
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Meta Tagi