Numerical analysis of the finite amplitude plane wave propagation problem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical analysis of the finite amplitude plane wave propagation problem

Abstrakt

Rozważano zagadnienie propagacji fali płaskiej o skończonej amplitudzie w środowisku wodnym. Przedstawiono model matematyczny i przykładowe wyniki obliczeń numerycznych. Model matematyczny zbudowano w oparciu o równanie akustyki nieliniowej. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę różnic skończonych. Badano wpływ wartości parametrów numerycznych na dokładność obliczeń oraz analizowano wpływ wartości parametrów fizycznych na przebieg zjawiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 9, strony 1 - 8,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Baranowska A.: Numerical analysis of the finite amplitude plane wave propagation problem// HYDROACOUSTICS. -Vol. 9., (2006), s.1-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi