Numerical-analytic methods for differential-algebraic systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical-analytic methods for differential-algebraic systems

Abstrakt

Metodę numeryczno-analityczną połączoną z metodą porównawczą zastosowano do układów równań różniczkowo-algebraicznych z linowymi warunkami brzegowymi otrzymując warunki dostateczne na istnienie rozwiązania. O prawych stronach zagadnienia zakładano warunek Lipschitza. Otrzymano oszacowania błędów. Problem z odchylonymi argumentami był również przedmiotem rozważań tej pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA nr 95(3), strony 243 - 252,
ISSN: 0236-5294
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Numerical-analytic methods for differential-algebraic systems// ACTA MATHEMATICA HUNGARICA. -Vol. 95(3)., (2002), s.243-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi