Numerical approximation of first order partial differential equations withdeviated variables. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical approximation of first order partial differential equations withdeviated variables.

Abstrakt

Klasyczne rozwiązania nieliniowego zagadnienia Cauchy´ego określone na piramidzie Haara są aproksymowane za pomocą rozwiązań układów quasiliniowych równań różnicowych. Stabilność schematu różnicowego jest wykazana metodą porównawczą z zastosowaniem nieliniowych oszacowań typu Perrona dla danych funkcji. Podano przykłady numeryczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Commentationes Mathematicae nr T.43, strony 1 - 31,
ISSN: 0373-8299
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Baranowska A., Kamont Z.: Numerical approximation of first order partial differential equations withdeviated variables. // Prace Matematyczne, Roczniki PTM, Seria 1. -Vol. T.43., nr. 1 (2003), s.1-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi