Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland

Abstrakt

Przedstawiono studium dotyczące wyznaczenia stref zagrożenia powodziowego dla miasta Warszawy wskutek wezbrań rzeki Wisły. Do oszacowania zasięgu stref wykorzystano matematyczny model ustalonego przepływu wolnozmiennego oraz numeryczny model terenu doliny rzeki. Do zobrazowania uzyskanych wyników zastosowano system GIS. Na podstawie uzyskanych wyników zidentyfikowano obszary miasta Warszawy narażone na ewentualną powódź oraz odcinki wałów niegwarantujące prawidłowej ochrony przeciwpowodziowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Climate variability and change - hydrological impacts strony 191 - 195
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gutry-Korycka M., Magnuszewski A., Suchożebrski J., Jaworski W., Marcinkowski M., Szydłowski M.: Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland// Climate Variability and Change Hydrological Impacts/ ed. eds: Siegfried Demuth, Alan Gustard, Eduardo Planos, Fred Scatena & Eric Servat. Wallingford: IAHS Press, 2006, s.191-195
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi