Numerical investigations of micropolar effects in granular materials undercyclic shearing. Numeryczne badania efektów mikropolarnych w materiałach granulowanych podczas cyklicznego ścinania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical investigations of micropolar effects in granular materials undercyclic shearing. Numeryczne badania efektów mikropolarnych w materiałach granulowanych podczas cyklicznego ścinania.

Abstrakt

Omówiono wpływ cyklicznego ścinania na lokalizację odkształceń stycznych w materiałach granulowanych. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych na bazie mikropolarnego prawa hipoplastycznego dla wąskiej warstwy piasku. Obliczenia wykonano dla dużej amplitudy ścinania i różnych początkowych zagęszczeń piasku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of the QuaDPM´03. Workshop Quasi-Static Deformations of Particulate Materials.Budapest, Hungary, 25-28 August 2003. Ed. K. Bagi. strony 53 - 61
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bauer E., Tejchman-Konarzewski A.: Numerical investigations of micropolar effects in granular materials undercyclic shearing. Numeryczne badania efektów mikropolarnych w materiałach granulowanych podczas cyklicznego ścinania.// Proceedings of the QuaDPM´03. Workshop Quasi-Static Deformations of Particulate Materials.Budapest, Hungary, 25-28 August 2003. Ed. K. Bagi. / Budapest: Publ. Comp. BUTE, 2003, s.53-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi