Numerical investigations of the nonlinear waves generation in a bubble layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical investigations of the nonlinear waves generation in a bubble layer

Abstrakt

Rozważano zagadnienie propagacji fal różnych częstotliwości wewnątrz warstwy z pęcherzykami. Przedstawiono model matematyczny zjawiska oraz wyniki badań teoretycznych. Badano zmiany widma fali bieżącej i odbitej jak również zmiany amplitud wybranych harmonicznych ciśnienia tych fal w funkcji grubości warstwy i koncentracji pęcherzyków.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 15, strony 7 - 12,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Baranowska A.: Numerical investigations of the nonlinear waves generation in a bubble layer // HYDROACOUSTICS. -Vol. 15., (2012), s.7-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi