Numerical methods for systems of nonlinear differential functional equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical methods for systems of nonlinear differential functional equations

Abstrakt

Praca dotyczy zagadnień początkowo brzegowych dla nieliniowych układów różniczkowo funkcyjnych. Rozważana jest aproksymacja rozwiązań rozważanego problemu różniczkowo funkcyjnego przez rozwiązania odpowiedniego problemu różnicowego. W pracy analizowana jest zbieżność prezentowanych metod. Dowód zbieżności opiera się na technice porównawczej z nieliniowym oszacowaniem typu Perron'a dla danych operatorów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Szafrańska A.: Numerical methods for systems of nonlinear differential functional equations// Neural, Parallel & Scientific Computations.. -Vol. 17., nr. Nr 1 (2009), s.17-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi