Numerical modelling of asymetric double-layer Al-Cu plate rolling process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical modelling of asymetric double-layer Al-Cu plate rolling process

Abstrakt

Niekorzystnym zjawiskiem towarzyszącym procesom walcowania płaskich wyrobów bimetalowych jest krzywizna pasma na wyjściu z kotliny walcowniczej wynikająca z nierównomierności odkształcenia warstw bimetalowej blachy. Możliwość szybkiego i łatwego przeciwdziałania temu zjawisku daje wprowadzenie asymetrii prędkości bądź średnic walców roboczych. W przedstawionym artykule zaprezentowano badania komputerowe procesu walcowania blach dwuwarstwowych Al-Cu. Symulacje komputerowe przeprowadzono w komercyjnym programie Forge 2D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 6, strony 29 - 34,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R.: Numerical modelling of asymetric double-layer Al-Cu plate rolling process// Advances in Materials Science. -Vol. 6., nr. 2 (2006), s.29-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi