Numerical simulation of extreme flooding in a built-up area - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical simulation of extreme flooding in a built-up area

Abstrakt

Przedstawiono dwie numeryczne symulacje propagacji gwałtownej fali powodziowej przez schematyczny model obszaru zabudowanego. Do obliczeń wykorzystano równania przepływu wody płytkiej. Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi pomiarami wykonanymi w laboratorium hydraulicznym ENEL-CESI w Mediolanie. Uzyskano zadowalającą zgodność symulacji z eksperymentami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M.: Numerical simulation of extreme flooding in a built-up area// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi