Numerical simulation of rapidly varied water flow in the ´Wild River´ type water slide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical simulation of rapidly varied water flow in the ´Wild River´ type water slide

Abstrakt

Przedstawiono numeryczną analizę przepływu w zjeżdżalni wodnej typu "Dzika Rzeka". Jako model matematyczny przyjęto równania przepływu wody płytkiej. Wobec szybkozmiennego ruchu wody do rozwiązania zastosowano metodę objętości skończonych. Numeryczną symulację przepływu wykonano na trójkątnej siatce niestrukturalnej. Wyniki obliczeń porównano z obserwacjami na obiekcie rzeczywistym zainstalowanym w parku wodnym w Sopocie. Dodatkowo wyniki symulacji przepływu porównano z danymi uzyskanymi z modelowania fizycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 50, wydanie 1, strony 3 - 23,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Burzyński K., Szydłowski M.: Numerical simulation of rapidly varied water flow in the ´Wild River´ type water slide// Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. -Vol. 50., iss. 1 (2003), s.3-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi