Numerical simulation of the quaternary aquifer groundwater flow of the northern Vistula delta plain - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical simulation of the quaternary aquifer groundwater flow of the northern Vistula delta plain

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki obliczeń krążenia wód podziemnych w czwartorzędowym poziomie wodonośnym rejonu Żuław Gdańskich. Czwartorzędowy poziom wodonośny odgrywa najważniejszą rolę w zaopatrzeniu w wodę aglomeracji gdańskiej. W obliczeniach wykorzystano programy Modflow i Modpath zawarte w pakiecie (GMS 3.1). Odtworzono warunki przed uruchomieniem ujecia Lipce wykorzystując obliczenia dla stanu ustalonego krążenia wody w warstwie wodonośnej. Wyniki te posłużyły jako warunek początkowy do określenia ewolucji leja depresji poziomu czwartorzędowego w latach 1969 - 1985. Obliczono również czasy dopływu wód słonych do ujęcia Grodza Kamienna w trakcie zbyt wielkiej eksploatacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 11, strony 411 - 424,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Szpakowski W.: Numerical simulation of the quaternary aquifer groundwater flow of the northern Vistula delta plain// TASK Quarterly. -Vol. 11., nr. nr 4 (2007), s.411-424
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi