Numerical simulation of water drainage in double-porosity soils - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical simulation of water drainage in double-porosity soils

Abstrakt

Artykuł dotyczy modelowania przepływu wody w warunkach nienasyconych w gruntach o podwójnej porowatości, które są złożone z dwóch materiałów porowatych o bardzo różnych parametrach. przepływ w takich ośrodkach często charakteryzuje się powstawaniem lokalnych gradientów ciśnienia między obszarami dobrze isłaboprzepuszczalnymi.Przedstawiono matematyczny model przepływu wody w gruncie w strefie nienasyconej. Przepływ odbywa się w ośrodku o tzw. podwójnej porowatości (regiony o wysokiej i niskiej przepuszczalności). Obliczanie efektywnych parametrów gruntu uzyskuje się przez rozwiązanie zagadnienia brzegowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymkiewicz A., Lewandowska J., Burzyński K.: Numerical simulation of water drainage in double-porosity soils// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi