Numeryczna analiza wpływu kierunku rozchodzenia się fali wybuchu na krzywiznę asymetrycznie walcowanego pasma Al-Cu. Numerical analysis the influence of the direction of explosion wave at the curvature of asymmetrical rolling of bimetallic plate. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczna analiza wpływu kierunku rozchodzenia się fali wybuchu na krzywiznę asymetrycznie walcowanego pasma Al-Cu. Numerical analysis the influence of the direction of explosion wave at the curvature of asymmetrical rolling of bimetallic plate.

Abstrakt

W artykule przedstawiono numeryczną analizę wpływu kierunku rozchodzenia się fali wybuchu na krzywiznę asymetrycznie walcowanego pasma Al-Cu. Przeprowadzono symulacje dla procesu walcowania w temperaturze 20 C. Proces walcowania prowadzono w walcarce duo D 150 mm, o prędkości obwodowej 18,5 obr/min. Badania przeprowadzono dla dwóch stosunków grubości warstw 2/10 i 4/8. Symulację procesu przeprowadzono dla trzech gniotów 10%, 20%, i 25%. Do symulacji wykorzystano program Forge 2D.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej. Cz.1 strony 333 - 336
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R.: Numeryczna analiza wpływu kierunku rozchodzenia się fali wybuchu na krzywiznę asymetrycznie walcowanego pasma Al-Cu. Numerical analysis the influence of the direction of explosion wave at the curvature of asymmetrical rolling of bimetallic plate.// V Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej. Cz.1/ : , 2004, s.333-336
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi