Numeryczna symulacja gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczna symulacja gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji gwałtownego przepływu wody przez obszar zabudowany - to jest, przez jego schematyczną reprezentację na stanowisku do badań laboratoryjnych. Wykonano porównanie wybranych wyników symulacji z pomiarami prowadzonymi w Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zaprezentowano także wstępne wnioski o możliwości stosowania dwuwymiarowych równań de Saint-Venanta do modelowania przepływu przez obszar zabudowany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy hydrotechniki : Modelowanie i hydroinformatykaoraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej : praca zbiorowa strony 346 - 354
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Zima P.: Numeryczna symulacja gwałtownego przepływu wody na terenie zabudowanym// Problemy hydrotechniki : Modelowanie i hydroinformatykaoraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej : praca zbiorowa/ ed. pod red. red. Stanisław Kostecki. Wrocław: Dolnośl. Wydaw. Eduk., 2006, s.346-354
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi