Numeryczny model terenu dla studium wykonalności inwestycji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczny model terenu dla studium wykonalności inwestycji

Abstrakt

Autorzy prezentują możliwość pozyskania numerycznego modelu terenu (lądu i dna morskiego) w oparciu o korelację pomiarów fotogrametrycznych i batymetrycznych. Prezentują autorskie opracowanie geoinformatyczne połączone z wdrożeniem na przykładzie wybranej inwestycji w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy Informacji Przestrzennej : zastosowanie strony 45 - 59
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Janowski A., Szulwic J.: Numeryczny model terenu dla studium wykonalności inwestycji// Systemy Informacji Przestrzennej : zastosowanie/ ed. red. Z. Kurałowicz, W. Kamiński, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.45-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi