O (bez)skuteczności prawa polskiego wobec antropogenicznych zanieczyszczeń światłem sztucznym (ang. man-made light pollution) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O (bez)skuteczności prawa polskiego wobec antropogenicznych zanieczyszczeń światłem sztucznym (ang. man-made light pollution)

Abstrakt

Przepisy obowiązującego prawa polskiego nie przewidują skutecznej regulacji w zakresie przeciwdziałania antropogenicznym zanieczyszczeniom światła sztucznego. Określone zjawisko nie jest kwalifikowane do „zanieczyszczeń”, o których mowa w ustawie - Prawo ochrony środowiska, zaś „emisja sztucznego światła” nie mieści się w pojęciu „emisji” uregulowanym w tej ustawie. Zważywszy na negatywne skutki zanieczyszczeń światłem sztucznym na życie i zdrowie człowieka, prawidłowy rozwój fauny i flory, naturalny nocny krajobraz, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego – konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwią przeciwdziałanie nadmiernej i szkodliwej emisji sztucznego światła. Niezbędne jest prawne zdefiniowanie nowej kategorii zanieczyszczeń wraz ze wskazaniem ich źródeł oraz ustanowieniem ograniczeń w przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska. Poza tym skuteczność przeciwdziałania negatywnej emisji światła sztucznego jest bezpośrednio uzależniona od właściwej polityki i prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także od ustanowienia adekwatnych dla poszczególnych źródeł światła warunków technicznych w prawie budowlanym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO strony 22 - 39,
ISSN: 1896-8996
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Szlachetko K., Zielińska-Dąbkowska K.: O (bez)skuteczności prawa polskiego wobec antropogenicznych zanieczyszczeń światłem sztucznym (ang. man-made light pollution)// PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO -,iss. 5 (2021), s.22-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi