O istocie dogmatyzmu z punktu widzenia filozofii krytycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O istocie dogmatyzmu z punktu widzenia filozofii krytycznej

Abstrakt

"O istocie dogmatyzmu z punktu widzenia filozofii krytycznej" przedstawia metodyczne założenia filozoficznej opozycji "dogmatyzm-krytycyzm", stanowiącej jeden z głównych fundamentów doktryny neokantowskiej szkoły marburskiej. Autor w oparciu o prace Kanta, Cohena, Natorpa i Cassirera prezentuje warunki możliwości oraz mechanizmy powstawania budowanych substancjalnie dogmatyzmów (takich jak choćby system filozoficzny Ch. Wolffa), które przeciwstawia funkcjonalnym koncepcjom krytycznym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kant a metafizyka strony 165 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Parszutowicz P.: O istocie dogmatyzmu z punktu widzenia filozofii krytycznej// Kant a metafizyka/ ed. eds. Norbert Leśniewski, Jarosław Rolewski (red.) Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010, s.165-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi