O minimalnym zbrojeniu poprzecznym elementów żelbetowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O minimalnym zbrojeniu poprzecznym elementów żelbetowych.

Abstrakt

Problematyka prawidłowego określenia minimalnego zbrojenia poprzecznego w strefach przypodporowych konstrukcji żelbetowych jest wciąż kontrowersyjna. Zagadnienie jest złożone, gdyż w problematyce tej należy uwzględnić wiele istotnych parametrów, które trudno jest w sposób prosty opisać. W pracy przedstawiono podstawowe zależności, które należy uwzględnić celem prawidłowego opisania w/w zjawiska, a także podano wzory określające minimalną ilość zbrojenia poprzecznego w świetle normy polskiej PN-B-03264 i europejskiej Eurocode 2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ''Problemy naukowo-badawcze budownictwa'' - KRYNICA 2003.T. 3 Konstrukcje betonowe, Materiały budowlane. strony 33 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Godycki-Ćwirko T., Wesołowski M.: O minimalnym zbrojeniu poprzecznym elementów żelbetowych. // XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ''Problemy naukowo-badawcze budownictwa'' - KRYNICA 2003.T. 3 Konstrukcje betonowe, Materiały budowlane./ Warszawa: Wydz. Inż. Ląd. P. Warsz., 2003, s.33-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi