O możliwości spawania elementów kształtowych giętych na zimno ze stali typu S355 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O możliwości spawania elementów kształtowych giętych na zimno ze stali typu S355

Abstrakt

Celem pracy jest ocena wpływu gięcia na zimno profili na własności spoin usytuowanych w rejonie gięcia. Praca obejmuje opis tych zagadnień z punktu widzenia budowy strukturalnej i warunków sprzyjających procesowi starzenia jak i technologii spawania w odniesieniu do stali S355. Własności mechaniczne elementów giętych na zimno są niehomogeniczne wzdłuż obwodu z powodu różnic w umocnieniu powstającego w trakcie gięcia na zimno. w przypadku spawania w narożach giętych na zimno kształtowników należy przestrzegać następujących zasad.: 1. Materiał spawany winien być dobrej jakości i o dużej czystości metalurgicznej.Wymagania te spełniają stale uspokojone. Nie należy stosować stali półuspokojonej lub nieuspokojonej. Stale winny zawierać dodatek Al. i Ti. Zwiększenie odporności stali na starzenie zapewnia dodatek aluminium wprowadzony podczas wytopu, który wiąże azot (zawartość 0,02% Al, gwarantuje całkowite związanie azotu w sposób trwały, tworząc azotki AlN) Al. ponadto jest bardzo dobrym odtleniaczem). 2. Należy dopuszczać do spawania stale o niskiej zawartości azotu N≤0,01%, Azot jest głównym promotorem procesu starzenia. 3. Proces spawania należy prowadzić w taki sposób, aby w strefie wpływu ciepła (SWC), oraz w spoinie nie generowały się obszary o twardości powyżej 350HV.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi