O możliwości zastosowania trigeneracji, jako nowoczesnego źródła energii dla dużego obiektu użyteczności publicznej; - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O możliwości zastosowania trigeneracji, jako nowoczesnego źródła energii dla dużego obiektu użyteczności publicznej;

Abstrakt

Omówiono ideę roqwnoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Wskazano, ze do praktycznej realizacji tej idei szczególnie nadają się elektrociepłownie gazowe. Podano przykładową koncepcję układu technologicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr R. 37, strony 20 - 23,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: O możliwości zastosowania trigeneracji, jako nowoczesnego źródła energii dla dużego obiektu użyteczności publicznej;// Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -Vol. R. 37., nr. nr 6=235 (2006), s.20-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi