O-Pivaloyl diphenylselenophosphinate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O-Pivaloyl diphenylselenophosphinate

Abstrakt

Tytułowy związek difenyloselenofosfinian O-piwaloilu krystalizuje w układzie jednoskośnym, w grupie P21/c. Jeden z pierścieni fenylowych jest w pozycji periplanarnej do płaszczyzny wiązań Se-P-C, podczas gdy kąt dwuścienny pomiędzy dwoma pierścieniami aromatycznymi wynosi ok. 73 stopni. Geometrię cząsteczki badanego związku porównano z opisanymi w literaturze chemicznej estrami O-alkilowymi i O-arylowymi kwasu difenyloselenofosfinowego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 65, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Cholewiński G., Chojnacki J., Pikies J., Rachoń J.: O-Pivaloyl diphenylselenophosphinate// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 65, nr. iss. 4 (2009), s.0-0
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s1600536809009295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi