O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta = About the need of beauty in the public space of a city - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta = About the need of beauty in the public space of a city

Abstrakt

Przestrzeń odgrywa ważna role w realizowaniu różnorodnych potrzeb współczesnego mieszkańca miasta. Jedną z nich, o której nie należy zapominać ani bagatelizować, jest potrzeba piękna. Tkwi ona głęboko w naturze człowieka. Artykuł wskazuje na wagę piękna w otaczajacej przestrzeni i sygnalizuje kierunki działań, które mogłyby przyczynić się do zaistnienia tej wartości w miejskim środowisku zamieszkania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr T. 3-A, strony 155 - 163,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Porębska M.: O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta = About the need of beauty in the public space of a city// Czasopismo Techniczne. -Vol. T. 3-A., nr. Zesz. 6 (2010), s.155-163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 129 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi