O problemie kolmatacji geowłóknin stosowanych w drenażach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O problemie kolmatacji geowłóknin stosowanych w drenażach

Abstrakt

Systemy drenażowe występujące przy obiektach drogowych są niezwykle istotnym elementem tych budowli. Jednym z materiałów, które obecnie powszechnie stosowane są w systemach drenażowych są geowłókniny. Ich zadaniem jest zabezpieczenie odwadnianego gruntu przed procesem sufozji, jak również ochrona drenażu przed zamuleniem przy jednoczesnym zachowaniu wodoprzepuszczalności. Typową trwałość drenażu, w zależności od rozwiązań, szacować można na kilkadziesiąt lat. W okresie tym sprawność drenażu ulega stopniowemu obniżeniu, co jest zjawiskiem normalnym, doświadczenia wskazują jednak, że w pewnych warunkach dojść może do znacznego zmniejszenia wodoprzepuszczalności geowłókniny, która z czasem zacznie przybierać cechy geomembrany. Kolmatacja sprawia, że okres właściwego funkcjonowania drenażu skraca się do kilkunastu lub nawet kilku lat. Prowadzi to do wzrostu ciśnień i gradientów filtracyjnych, które z kolei zainicjować mogą zjawiska sufozyjne. Zebrane doświadczenia wskazują, iż w przypadkach, gdzie drenaże odprowadzają zażelazione wody gruntowe lub gdy drenaże układane są w gruntach pylastych należy rezygnować z stosowania geowłóknin na rzecz klasycznych filtrów odwrotnych, układanych wokół właściwej warstwy drenażowej. W artykule przedstawiono wybrane kryteria doboru geosyntetycznych materiałów filtracyjnych oraz przykłady uszkodzeń systemów drenażowych, do jakich może dojść w wyniku kolmatacji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 19 - 26,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Sterpejkowicz-Wersocki W.: O problemie kolmatacji geowłóknin stosowanych w drenażach// Magazyn Autostrady. -., nr. 3 (2015), s.19-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi