O zastosowaniu algorytmów genetycznych do diagnostyki cieplno-przepływowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O zastosowaniu algorytmów genetycznych do diagnostyki cieplno-przepływowej

Abstrakt

W pracy zastosowano algorytmy genetyczne (AG) do cieplno-przepływowej (CP) diagnostyki bloków z turbinami parowymi. Wykorzystano funkcjonalność AG polegającą na genetycznej optymalizacji funkcji, opisującej zbieżność symulowanych sygnatur CP, z zadaną sygnaturą degradacji. W zastosowanym przykładzie uzyskano krótkie czasy dojścia do właściwej diagnozy. Wymagane są dalsze badania obejmujące bardziej złożone przypadki degradacji.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Advanced Systems for Automation and Diagnostics= Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki strony 181 - 192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drosińska-Komor M., Głuch J.: O zastosowaniu algorytmów genetycznych do diagnostyki cieplno-przepływowej// W : Advanced Systems for Automation and Diagnostics= Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki/ ed. Zdzisław Kowalczuk, Mariusz Domżalski Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo Techniczne , 2015, s.181-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi